RSS

Η Σύγκρουση Ελληνισμού – Σιωνισμού μέσα στην Ιστορία

06 Φεβ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ – Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή και αμείλικτο διώκτη του Ελληνισμού εδώ και αιώνες(αν εξαιρέσουμε τον ίδιο τον κακό εαυτό του Ελληνισμού). Ας ανατρέξουμε λοιπόν σε ορισμένα χαρακτηριστικά γεγονότα από την ιστορία του Σιωνισμού και της δράσεώς του.

Ο Σιωνισμός πρέπει να έλαβε την πρώτη συγκροτημένη μορφή του, μετά την καταστροφή του ναού του Σολομώντος και την εξορία των εβραίων στην Βαβυλωνία. Κατά το 586 π.Χ. και μετέπειτα που εδημιούργησαν την κυβέρνηση της διασποράς. Εκεί αναμίχθησαν με τους Χαλδαίους, οι οποίοι ησχολούντο με την φιλοσοφία, ιστορία, αστρονομία και επικοινωνία με τα πνεύματα. Εκ του κόμματος αυτού εγγενήθη η αίρεσις των Φαρισαίων, η οποία απετέλεσεν μυστικόν σχίσμα. Οι Φαρισαίοι ήσαν φανατικοί εβραίοι. Έτσι άρχισε να σχηματίζεται η αποκρυφιστική Καμπάλα η οποία εμεταδίδετο από τους δασκάλους στους μαθητάς. Η παράδοσις αυτή οδήγησεν αργότερα εις το Ταλμούδ της Βαβυλωνίας.

Κατά τους Φαρισαίους ο Θεός θα εβασίλευεν επί των λαών μέσω των εβραίων, οι οποίοι θα είχαν την υλική κυριαρχίαν επί της γης.

Δι αυτούς ο αναμενόμενος Μεσσίας δεν ήταν πνευματικός ηγέτης, αλλά βασιλεύς βαπτισμένος μέσα στο αίμα των νικηφόρων πολέμων, οι οποίοι θα έκαναν το ισραήλ κυρίαρχο του κόσμου. Αυτή την κυριαρχία περίμεναν από τον ανύπαρκτο κατ’ αυτούς Θεό, τον οποίο συνέχιζαν να λατρεύουν προς ικανοποίηση του λαϊκού αισθήματος. Οι Φαρισαίοι περίμεναν την κυριαρχία όχι από τον Θεό αλλά από τα ανθρώπινα χέρια.

Δια της μυστικής τους οργανώσεως (και μέσω του ιδίου του μασονισμού) κατόρθωσαν να σταθεροποιήσουν την ισχύ τους στην Ιουδαία. Οι Φαρισαίοι δια της μυστικής των οργανώσεως και της συνωμοσίας, επεδίωκαν να καταλάβουν την πολιτική αρχή, καταλαμβάνοντας τις ανώτατες θρησκευτικές θέσεις, υποτάσσοντας αυτούς και το συνέδριο και σταδιακώς να τρέψουν τον λαόν υπέρ της μυστικής των διδασκαλίας. Κατά τον ιστορικό Ιωσήφ Φλάβιο, κατόρθωσαν αυτούς τους σκοπούς. Έβλεπαν δε τους μη μεμυημένους ως απλά κτήνη ενώ τους μεμυημένους ως υπερανθρώπους. Οι Φαρισαίοι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τα δικαστικά ιδρύματα και το συνέδριο (Σαχεδρίν).

Μετά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ. από τον Τίτο η διακυβέρνηση του εβραϊκού λαού μεταφέρθη κρυφά στην Τιβεριάδα και αργότερα στην Βαβυλώνα . Περί του 1680, μετεφέρθη στην Κωνσταντινούπολη, και από το 1880, στην Θεσσαλονίκη. Μετά την απελευθέρωσή της από τους Έλληνες μετεφέρθη πάλι (όπως ήταν φυσικό) στην Μ. Βρετανία και μετά στις ΗΠΑ. Το 1970 το συνέδριο εγκατεστάθη στην Ιερουσαλήμ.

Κατά τις μαρτυρίες του ραββίνου Βράχμα, οι απόγονοι του Δαυίδ κατέφυγαν στην Βαβυλώνα, την οποίαν εθεώρουν δευτέρα πατρίδα των και εκεί ίδρυσαν την μυστικήν εβραϊκήν κυβέρνησιν. Η ύψιστη σημασία του ηγεμόνος εν εξορία είναι ότι συγκεντρώνει όλη την πολιτική και θρησκευτική εξουσία εφ’ όλων των εβραίων της Υφηλίου.

Την πρώτη δράση αυτής της μυστικής κυβερνήσεως βλέπουμε κατά την επανάσταση του 150 μ.Χ. σε Κυρηναϊκή και Κύπρο και από εκεί σε Αίγυπτο με τάση διαδόσεως και στην Συρία, αλλά ανεκόπη χάρη στις κοινές προσπάθειες των Ελλήνων και Ρωμαίων οι οποίοι την κατέπνιξαν στην Αίγυπτο.

Ο Ρενάν αναφέρει μερικές από τις βαρβαρότητες των «έν φρενίτιδα εβραίων» «ώστε έτρωγαν ωμά τα κρέατα των φονευμένων από αυτούς, τα δε έντερα των τα χρησιμοποιούσαν για ζώνη». Οι σφαγέντες από τους εβραίους επαναστάτες στην Κυρηναϊκή ανήρχοντο σε 240.000, στην Κύπρο σε 100.000 Έλληνες…

Κατόπιν για πολύ καιρό χάνονται τα ίχνη της εβραϊκής υπερκυβερνήσεως και αποκαλύπτονται ξανά κατά τον Ε’ και ΣΤ’ αιώνα, με τις συνεχείς πολιτικές ραδιουργίες κατά της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Από τον Ε’ αιώνα η εβραϊκή παροικία συνεχώς αυξάνει και συγκεντρώνεται σε τμήμα της Κωνσταντινουπόλεως το ονομαζόμενον «χάλκινος αγορά». Η δράση των εβραίων, πολιτικές ραδιουργίες, προδοσίες κλπ προκάλεσε την εκτόπισή τους από τον Θεοδόσιο τον Β’ ή τον Ιουστίνο τον Β’

Κατά το 614 δια της κοινής δράσης της εβραϊκής κυβερνήσεως και των Περσών, δι’ εφόδου κατελήφθη η Ιερουσαλήμ και εσφάγησαν από τους εβραίους 90.000 Έλληνες χριστιανοί.

Κατά τον ΙΑ’ αιώνα οι Χαλίφες της Βαγδάτης θορυβηθέντες από την συνεχή αύξηση της δύναμης και προπαγάνδας των εβραίων, επετέθησαν εναντίον των. Πολλές εβραϊκές προπαγανδιστικές ακαδημίες κατεστράφησαν, πολλοί ραββίνοι εξωρίσθησαν από την Βαβυλώνα και ο ηγεμών της εξορίας Εζεκίας εθανατώθη. Οι εβραίοι άρχισαν να εγκαταλείπουν την Βαβυλωνία και άλλοι εγκαταστάθηκαν στην Αραβία, ενώ άλλοι εγκαταστάθηκαν στην Δύση κυρίως Ισπανία και Γαλλία. Τα ίχνη της εβραϊκής εξουσίας εν εξορία χάνονται για μερικό διάστημα και τον ΙΕ’ αιώνα ανακαλύπτονται στην Κωνσταντινούπολη. Η ύπαρξη της μυστικής εβραϊκής κυβερνήσεως στην Κωνσταντινούπολη, φαίνεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο για την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως κατά το έτος 1453.

Κατά το 1488, ο βασιλεύς της Γαλλίας Κάρολος VIII, εξέδωσε διάταγμα βάσει του οποίου οι εβραίοι της Προβάνς όφειλαν ή να ασπαστούν τον Χριστιανισμό ή να εγκαταλείψουν την Γαλλία. Κατά τους τελευταίους αιώνες, οι σιωνιστές ανέπτυξαν και τελειοποίησαν τις μυστικές οργανώσεις τους σε τέτοιο σημείο που να εκπλήσσεται κανείς για τον σατανικό μηχανισμό τους. Σήμερα δεν είναι πλέον μυστικό ότι οι χειραγωγούντες τις μυστικές οργανώσεις είναι οι σιωνιστές.

Περισσότερα εδώ: http://truth.freeforums.org/viewforum.php?f=76

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ

Ο ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ «ΙΕΡΑ» ΤΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΑ…

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΑΦΟΥΝ

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ

Ο ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΒΑΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ…

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤEIΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΔΟΥΛΟ

MOSSAD ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Το τρομο-Κέντρο Βίζενταλ

ΤΑΛΜΟΥΔ – Η ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ Η ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Παγκόσμιος (International) Εβραίος = Σιωνιστής

Ισραηλινό λόμπι στην Ευρώπη

Προς Εβραίους Επιστολές

Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Κογκρέσο (& ΚΙΣ) για αντισημιτισμό

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ…

ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΕΠΟΦΘΑΛΜΙΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1897 – ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ & Δ.Ο.Ε.

Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1897

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Η ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ & ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

MicroChip ο απόλυτος έλεγχος,Σφραγίσματα, microChip, έλεγχος, φακέλομα, verichip, RFID, ηλεκτρονικό χάραγμα-σφράγισμα, τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών,Τι μας ετοιμάζουν εδώ και χρόνια. Αποκαλύπτεται η βίβλος της Νέας Τάξης. Και τα 24 πρωτόκολα σε Ελληνική μετάφραση, Ο Αόρατος Πόλεμος, HAARP, Chemtrails, Συνωμοσίες, Υπόγειες αποφάσεις, Μασονικές λέσχες,Δημιουργία της Παγκόσμιας Κυβέρνησης,Τα ονόματα και οι διαδικασίες με αποδείξεις γι αυτό που ετοιμάζουν!,Τα τάγματα των Σοφών τις Σιών,Τα τάγματα οι μυστικές οργανώσεις και οι όμιλοι που εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα με το όνομά τους, Η Σύγκρουση Ελληνισμού & Σιωνισμού μέσα στην Ιστορία, O ρόλος του Σιωνισμού κατα τη Βυζαντινή περίοδο, Η ανάμειξη του Σιωνισμού στις Σταυροφορίες, στην Φραγκοκρατία & στην Τουρκοκρατία, Η δράση του Σιωνισμού κατά την επανάσταση του 1821, Ο Σιωνισμός και η εμπλοκή του στα δάνεια της επανάστασης & στον πόλεμο του 1897, ο ρόλος του Σιωνισμού στην Μικρασιατική Εκστρατεία, Σιωνισμός, Διεθνής Κομμουνισμός,Το τέλος του υλικού Κόσμου, Προφητείες, του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Εφραίμ του Σύρου, Ο Αντίχριστος ηλθεν 1983-2013, Γέροντας ΠΑΪΣΙΟΣ ό ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Αγίου Ανδρέα, δια το Χριστό σαλός, Αντίχριστος 666, Ποιος είναι και τι ετοιμάζει, πως θα προφυλαχτούμε απο το βδέλυγμα της ανομίας, Καταστροφές
Θεωρίες για το..Τέλος!, Video με Καταστροφές, Οι φωτιές του πλανήτη τον Αύγουστο, Τι είναι ο Νιμπούρου ( Niburu ), Σημεία των Καιρών;Κάποια γεγονότα όπως το Ξανακτίσιμο του Ναού του Σολομώντα, έχουν προφητευτεί ως τα σημεία των καιρών. Ο Ναός ξεκίνησε να κτίζεται και ένα ύποπτο μήνυμα μέσω AOL βάζει σε υποψίες, Λιακόπουλος Όλα τα DVD θα τα βρείτε εδώ, e-books, Εδώ μεταφέρουμε τα e-books που επιθυμούμε, Δημόσια Συζήτηση, Γενικές συζητήσεις, Μερικά θέματα: Ο θάνατος, Έτσι μας δημιούργησαν; Η αλήθεια, Έγινε από το 1965 η Ένωση των Εκκλησιών, Η θερμοκρασία της Κόλασης, Εδώ τίθενται ερωτήματα απο μέλη του φόρουμ και όποιος γνωρίζει απαντά. Η θεματολογία είναι Γενική, δεν έχει σημασία, Παράξενα – Ανεξήγητα – Μυστήρια, Κοιλη Γη, Περίπτωση υστερογνωσίας, Δροσουλίτες – Ν. Κρήτη, φάντασμα του Λίνκολν, Ντήναχ, Αεροδρόμιο του denver, Mind Machine: Σύγχρονο Πείραμα Τηλεπάθειας, Αρχαίοι αστροναύτες, Κοίλη Γη, Τι γίνεται μετά τον θάνατο; Πίνακας Ouija: Πύλη του Κακού ή ένα αβλαβές παιχνίδι; Έκτη αίσθηση, To πεπρωμένο, Deja Vu, Επιθανάτιες Εμπειρίες, Οι πέτρες της πόλης Ίκα – ica, Μυστικισμός – Αποκρυφισμός, Τα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας, κρυμμένα μυστικά, Ομάδα Έψιλον, κείμενα, μαρτυρίες, Οι Ιππότες του Ναού, Τα μυστικά των Ναϊτών, Στοές, μαφίες και αδελφότητες, Μαγεία – Μαντεία – Μέντιουμ
Υπάρχει; Τι είναι; Ποιοι την κατέχουν; Μαγεία, Μεσαίωνας και Ιερά Εξέταση! «Ο Μάγος» Σάι Μπάμπα – Sai Baba, Γιούρι Γκέλλερ (Uri Geller), Θρησκεία, Άγιοι της Ορθοδοξίας, Πνευματικές αναζητήσεις, Πνευματική άνοδος – τρόποι και σκέψεις! Γεωμετρία του Κάρμα, Μετενσάρκωση και Ορθοδοξία, Ο πολιτισμός της ψυχής, αριθμητική του Πυθαγόρα, η συγχώρεση, η αμαρτία, η αγάπη, θαύματα, Καινή Διαθήκη και Παλαιά Διαθήκη, Ανάλυση των κειμένων και πνευματικά μηνύματα, Η Ιεραρχία των Αγγέλων, 1η Χορωδία (Σεραφείμ – Χερουβείμ – Οφανείμ) ** 2η Χορωδία (Χασμαλείμ – Μαλακείμ & Ταρσισείμ – Οι Κρατούντες) ** 3η Χορωδία (Εξουσιαστές – Αρχάγγελοι – Άγγελοι – Πρίγκιπες),Τα Απόκρυφα Ευαγγέλια, Εκτός από τα «κανονικά» και «δευτεροκανονικά» βιβλία υπάρχουν και βιβλία που αμφισβητούνται για την θεοπνευστία τους από όλα τα χριστιανικά δόγματα. Αυτά ονομάζονται «απόκρυφα». Εδώ θα βρείτε τα αυθεντικά κείμενα μεταφρασμένα στα Ελληνικά, Οντότητες, Ελωχείμ, Νεφελείμ και όλες οι οντότητες. Ποιοί είναι? Πως Εξουσιάζουν?Tο απόκρυφο βιβλίο του Ενώχ και οι Εκπεσόντες Άγγελοι, Τα 17 ρυπαρά γένη, Γούνες ή φύλακες, Ελοχείμ, Νεφελειμ, ελοχιμ, νεφελιμ, Χριστιανισμός και Ιστορικότητα, Ο Ιησούς Χριστός, ποιος ήταν, ιστορικά στοιχεία για την ύπαρξη του Χριστού, Προφητείες για τον Μεσσία, Προσευχές, Πάτερ ημών, Το σύμβολον της πίστεως, Κύριε Βασιλευ επουράνιε, Εις τον Κύριο Ιησού Χριστό, Δόξα εν υψίστοις Θεώ, Δαιμονισμός και Εξορκισμός, Τι είναι ο δαιμονισμός, πως επενεργούν τα δαιμόνια στους ανθρώπους, ευχές κατά της μαγείας και της βασκανίας, Αποκάλυψη, αποκάλυψη του Ιωάννη και προσπάθεια επεξήγησης των 7 φιαλών και των 7 σφραγίδων, Ο ξεπεσμός των κληρικών και τα κακώς κείμενα, Γιατί ξέπεσαν, πότε, τι εξυπηρετούν κλήρος και εκκλησία, τι παρερμήνευσαν, Γενικά άρθρα, Μετά θάνατον, Άνθρωπος και Ειρήνη, Μυστικιστικά κείμενα πνευματιστικές υπαγορεύσεις, Μυστικιστικές ομιλίες, Ομιλίες μυστικιστικής φύσεως, Μεγάλοι Μύστες, Άγιοι Ορθοδοξίας διδάσκουν, Μυστικιστικά Κείμενα Αγίων της Ορθοδοξίας μας, Αρχαία Ελλάδα, Επιστήμες, Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, Ο Θαλής και το ύψος των πυραμίδων, Τα κινητά αυτόματα του Ήρωνος, Ερατοσθένης, Αρχαία Κείμενα, Αρχαία Θεϊκά μυστικά, Μονοθεϊστικές αντιλήψεις των Αρχαίων Ελλήνων. Ερμής ο Τρισμέγιστος, Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Πυθία, Ηράκλειτος, Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Μέγας Αλέξανδρος), Αρχαία Μυστήρια, Ελευσίνια Μυστήρια, Μεγάλα Μυστήρια, Τα Μικρά Μυστήρια της Άγρας, νόημα των Ελευσίνιων Μυστηρίων, Το μυστικό μέρος των Μυστηρίων, Τα Καβείρια Μυστήρια, Μέγας Αλέξανδρος, Οι εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το έργο του, η ζωή του, οι εφημερίδες τις εποχής του, Οι συμαντικότερες μάχες όλων των εποχών, ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (490 πΧ), Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, Γενικά και αρχαιοελληνικά, Οι αρχαιοελληνικοί ναοί, ΔΕΛΦΟΙ – Ο Ομφαλός της Γης, Το πραγματικό ταξίδι του Οδυσσέα, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, ΟΡΦΕΑΣ και ΟΡΦΙΣΜΟΣ, Ελληνικές πυραμίδες, ΘΕΟΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΗΣΙΟΔΟΥ, ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ, Αρχαίοι Πολιτισμοί, Μεγάλοι Πολιτισμοί
Mu ή Λεμουρία, Ατλαντίδα, Η αυτοκρατορία των Ράμα στην Ινδία, Οσιριακός πολιτισμός της Μεσογείου, Uiger της ερήμου Γκόμπι, TIAHUANACO, Μάγια, Αρχαία Κίνα, Αιθιοπία και Ισραήλ, Βασίλειο του Aroi Sun, Πυραμίδες, Πυραμίδες Αζτέκοι, Ίνκας Μάγια, Αιγύπτιοι κ.α.π., Μύθοι και μυστήρια, ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΡΙ, Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά στην Αυστραλία;, Το ημερολόγιο των Μάγια, Περι Ελλάδας, Μακεδονία – Θράκη, Γενικά περί Ελλάδας, Οι Έλληνες είναι αυτόχθονες και όχι ινδοευρωπάιοι, Ελληνικα Χρωματοσωματα Υ, Ο λόγος του Ξενοφών Ζολώτα πιστοποιεί, Βαρβαρότητες, Ο άκρατος ανθελληνισμός των τουρκικών βιβλίων, και γενικά όλες οι βαρβαρότητες κατά της Ελλάδας και του Πολιτισμού μας, Η Ελληνική Γλώσσα
Ο λόγος του Ξενοφών Ζολώτα, Τα Εβραϊκά είναι κρυπτογραφημένα Ελληνικά, πως δημιουργήθηκε, οι αλλαγές και η ιστορία της, Σύγχρονη Ελλάδα

Advertisements
 
Σχολιάστε

Posted by στο 06/02/2008 in Εθνικά θέματα

 

Ετικέτες: , , , , ,

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: